http://radiaudio.com

Галерия - Навигация
Gallery/Archive
Наименование: SAMSUNG QE75Q950RBT
Доп. информация: НОВ 8К
Големина: 1024x768 Свали изображението

SAMSUNG QE75Q950RBT
Наименование: SAMSUNG QE75Q950RBT
Доп. информация: НОВ 8К
Големина: 1024x768 Свали изображението

SAMSUNG QE75Q950RBT
Наименование: YAMAHA RX-V496RDS
Доп. информация: Минимална RMS изходна мощност
20 Hz до 20 kHz, 0,06% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... .. 70 W * / 65 W
1 kHz, 0,09% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... 80 W * / 70 W
• Максимална изходна мощност (EIAJ)
1 kHz, 10% THD, 8 ома ......................................... ............... 100 W
• DIN стандартна изходна мощност
1 kHz, 0.7% THD, 4 ома ......................................... .............. 100 W
• IEC изходна мощност
1 kHz, 0,06% THD, 8 ома ......................................... .............. 70 W
• Динамична мощност (IHF)
8/6/4/2 ома .................... 100/120/140/160 W *, 90/110/130/150 W
• Фактор на затихване
20 Hz до 20 kHz, 8 ома .......................................... ...................... 60
• Честотен отговор
CD и др. До MAIN L / R ................................ 20 Hz до 20 kHz, ± 0,5 dB
• Общо хармонично изкривяване (20 Hz до 20 kHz)
CD и др. До ОСНОВНО L / R, 1/2 мощност, 8 ома ............................ 0,025%
• Съотношение сигнал / шум (IHF-A мрежа)
CD и др. До ОСНОВЕН L / R
(150 mV, Входно късо) ........................................... ............. 96 dB
(250 mV, Входно късо) ........................................... ........... 100 dB
• Остатъчен шум (IHF-A мрежа)
ОСНОВНИ L / R .............................................. ................................ 150 V
• Входна чувствителност / импеданс
CD и т.н. ............................................... .................. 150 mV / 47 k-oma
ВЪН.ДЕКОДЕР ......................................... 150 mV / 40 - 47 k- ома
• Изходно ниво / импеданс
REC OUT ................................................ ........... 150 mV / 1,2 k-ома
СУБУФЕР ................................................. ...... 4,0 V / 1,2 k-ома
PHONES ................................................. ................ 0,47 V / 390 ома
• Разделяне на канали (обем –30 dB)CD и др. (Вход 5.1 k-ома Прекратен, 1 kHz / 10 kHz).................................................. ................................... 60 dB / 45 dB
• Характеристики за контрол на тона
BASS: Усилване / изрязване ............................................. ............. ± 10 dB / 50 Hz
TREBLE: Увеличение / намаляване ............................................. ...... ± 10 dB / 20 KNz

https://www.manualslib.com/manual/197416/Yamaha-Rx-V496rds.html?page=55
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA RX-V496RDS
Наименование: YAMAHA RX-V496RDS
Доп. информация: Минимална RMS изходна мощност
20 Hz до 20 kHz, 0,06% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... .. 70 W * / 65 W
1 kHz, 0,09% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... 80 W * / 70 W
• Максимална изходна мощност (EIAJ)
1 kHz, 10% THD, 8 ома ......................................... ............... 100 W
• DIN стандартна изходна мощност
1 kHz, 0.7% THD, 4 ома ......................................... .............. 100 W
• IEC изходна мощност
1 kHz, 0,06% THD, 8 ома ......................................... .............. 70 W
• Динамична мощност (IHF)
8/6/4/2 ома .................... 100/120/140/160 W *, 90/110/130/150 W
• Фактор на затихване
20 Hz до 20 kHz, 8 ома .......................................... ...................... 60
• Честотен отговор
CD и др. До MAIN L / R ................................ 20 Hz до 20 kHz, ± 0,5 dB
• Общо хармонично изкривяване (20 Hz до 20 kHz)
CD и др. До ОСНОВНО L / R, 1/2 мощност, 8 ома ............................ 0,025%
• Съотношение сигнал / шум (IHF-A мрежа)
CD и др. До ОСНОВЕН L / R
(150 mV, Входно късо) ........................................... ............. 96 dB
(250 mV, Входно късо) ........................................... ........... 100 dB
• Остатъчен шум (IHF-A мрежа)
ОСНОВНИ L / R .............................................. ................................ 150 V
• Входна чувствителност / импеданс
CD и т.н. ............................................... .................. 150 mV / 47 k-oma
ВЪН.ДЕКОДЕР ......................................... 150 mV / 40 - 47 k- ома
• Изходно ниво / импеданс
REC OUT ................................................ ........... 150 mV / 1,2 k-ома
СУБУФЕР ................................................. ...... 4,0 V / 1,2 k-ома
PHONES ................................................. ................ 0,47 V / 390 ома
• Разделяне на канали (обем –30 dB)CD и др. (Вход 5.1 k-ома Прекратен, 1 kHz / 10 kHz).................................................. ................................... 60 dB / 45 dB
• Характеристики за контрол на тона
BASS: Усилване / изрязване ............................................. ............. ± 10 dB / 50 Hz
TREBLE: Увеличение / намаляване ............................................. ...... ± 10 dB / 20 KNz

https://www.manualslib.com/manual/197416/Yamaha-Rx-V496rds.html?page=55
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA RX-V496RDS
Наименование: YAMAHA RX-V496RDS
Доп. информация: Минимална RMS изходна мощност
20 Hz до 20 kHz, 0,06% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... .. 70 W * / 65 W
1 kHz, 0,09% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... 80 W * / 70 W
• Максимална изходна мощност (EIAJ)
1 kHz, 10% THD, 8 ома ......................................... ............... 100 W
• DIN стандартна изходна мощност
1 kHz, 0.7% THD, 4 ома ......................................... .............. 100 W
• IEC изходна мощност
1 kHz, 0,06% THD, 8 ома ......................................... .............. 70 W
• Динамична мощност (IHF)
8/6/4/2 ома .................... 100/120/140/160 W *, 90/110/130/150 W
• Фактор на затихване
20 Hz до 20 kHz, 8 ома .......................................... ...................... 60
• Честотен отговор
CD и др. До MAIN L / R ................................ 20 Hz до 20 kHz, ± 0,5 dB
• Общо хармонично изкривяване (20 Hz до 20 kHz)
CD и др. До ОСНОВНО L / R, 1/2 мощност, 8 ома ............................ 0,025%
• Съотношение сигнал / шум (IHF-A мрежа)
CD и др. До ОСНОВЕН L / R
(150 mV, Входно късо) ........................................... ............. 96 dB
(250 mV, Входно късо) ........................................... ........... 100 dB
• Остатъчен шум (IHF-A мрежа)
ОСНОВНИ L / R .............................................. ................................ 150 V
• Входна чувствителност / импеданс
CD и т.н. ............................................... .................. 150 mV / 47 k-oma
ВЪН.ДЕКОДЕР ......................................... 150 mV / 40 - 47 k- ома
• Изходно ниво / импеданс
REC OUT ................................................ ........... 150 mV / 1,2 k-ома
СУБУФЕР ................................................. ...... 4,0 V / 1,2 k-ома
PHONES ................................................. ................ 0,47 V / 390 ома
• Разделяне на канали (обем –30 dB)CD и др. (Вход 5.1 k-ома Прекратен, 1 kHz / 10 kHz).................................................. ................................... 60 dB / 45 dB
• Характеристики за контрол на тона
BASS: Усилване / изрязване ............................................. ............. ± 10 dB / 50 Hz
TREBLE: Увеличение / намаляване ............................................. ...... ± 10 dB / 20 KNz

https://www.manualslib.com/manual/197416/Yamaha-Rx-V496rds.html?page=55
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA RX-V496RDS
Наименование: YAMAHA RX-V496RDS
Доп. информация: Минимална RMS изходна мощност
20 Hz до 20 kHz, 0,06% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... .. 70 W * / 65 W
1 kHz, 0,09% THD, 8 ома
Основен L / R, Център, Заден L / R ....................................... 80 W * / 70 W
• Максимална изходна мощност (EIAJ)
1 kHz, 10% THD, 8 ома ......................................... ............... 100 W
• DIN стандартна изходна мощност
1 kHz, 0.7% THD, 4 ома ......................................... .............. 100 W
• IEC изходна мощност
1 kHz, 0,06% THD, 8 ома ......................................... .............. 70 W
• Динамична мощност (IHF)
8/6/4/2 ома .................... 100/120/140/160 W *, 90/110/130/150 W
• Фактор на затихване
20 Hz до 20 kHz, 8 ома .......................................... ...................... 60
• Честотен отговор
CD и др. До MAIN L / R ................................ 20 Hz до 20 kHz, ± 0,5 dB
• Общо хармонично изкривяване (20 Hz до 20 kHz)
CD и др. До ОСНОВНО L / R, 1/2 мощност, 8 ома ............................ 0,025%
• Съотношение сигнал / шум (IHF-A мрежа)
CD и др. До ОСНОВЕН L / R
(150 mV, Входно късо) ........................................... ............. 96 dB
(250 mV, Входно късо) ........................................... ........... 100 dB
• Остатъчен шум (IHF-A мрежа)
ОСНОВНИ L / R .............................................. ................................ 150 V
• Входна чувствителност / импеданс
CD и т.н. ............................................... .................. 150 mV / 47 k-oma
ВЪН.ДЕКОДЕР ......................................... 150 mV / 40 - 47 k- ома
• Изходно ниво / импеданс
REC OUT ................................................ ........... 150 mV / 1,2 k-ома
СУБУФЕР ................................................. ...... 4,0 V / 1,2 k-ома
PHONES ................................................. ................ 0,47 V / 390 ома
• Разделяне на канали (обем –30 dB)CD и др. (Вход 5.1 k-ома Прекратен, 1 kHz / 10 kHz).................................................. ................................... 60 dB / 45 dB
• Характеристики за контрол на тона
BASS: Усилване / изрязване ............................................. ............. ± 10 dB / 50 Hz
TREBLE: Увеличение / намаляване ............................................. ...... ± 10 dB / 20 KNz

https://www.manualslib.com/manual/197416/Yamaha-Rx-V496rds.html?page=55
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA RX-V496RDS
Наименование: VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Големина: 1024x768 Свали изображението

VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Наименование: VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Големина: 1024x768 Свали изображението

VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Наименование: VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Големина: 1024x768 Свали изображението

VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Наименование: VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Големина: 1024x768 Свали изображението

VHS КАСЕТИ РАЗНИ
Наименование: REDLINE M770 HD
Големина: 1024x768 Свали изображението

REDLINE M770 HD
Наименование: REDLINE M770 HD
Големина: 1024x768 Свали изображението

REDLINE M770 HD
Наименование: REDLINE M770 HD
Големина: 1024x768 Свали изображението

REDLINE M770 HD
Наименование: REDLINE M770 HD
Големина: 1024x768 Свали изображението

REDLINE M770 HD
Наименование: INKEL MA910
Големина: 1024x768 Свали изображението

INKEL MA910
Наименование: INKEL MA910
Големина: 1024x768 Свали изображението

INKEL MA910
Наименование: INKEL MA910
Големина: 1024x768 Свали изображението

INKEL MA910
Наименование: INKEL MA910
Големина: 1024x768 Свали изображението

INKEL MA910
Наименование: PANASONIC DMR-FX93C
Доп. информация: https://www.manualslib.com/manual/648848/Panasonic-Diga-Dmr-Ex93c.html?page=88#manual
Големина: 1024x768 Свали изображението

PANASONIC DMR-FX93C
Наименование: PANASONIC DMR-FX93C
Доп. информация: https://www.manualslib.com/manual/648848/Panasonic-Diga-Dmr-Ex93c.html?page=88#manual
Големина: 1024x768 Свали изображението

PANASONIC DMR-FX93C
Наименование: PANASONIC DMR-FX93C
Доп. информация: https://www.manualslib.com/manual/648848/Panasonic-Diga-Dmr-Ex93c.html?page=88#manual
Големина: 1024x768 Свали изображението

PANASONIC DMR-FX93C
Наименование: PANASONIC DMR-FX93C
Доп. информация: https://www.manualslib.com/manual/648848/Panasonic-Diga-Dmr-Ex93c.html?page=88#manual
Големина: 1024x768 Свали изображението

PANASONIC DMR-FX93C
Наименование: PANASONIC BLU RAY DISC RECORDER
Големина: 691x1024 Свали изображението

PANASONIC BLU RAY DISC RECORDER
Наименование: PANASONIC BLU RAY DISC RECORDER
Големина: 768x1024 Свали изображението

PANASONIC BLU RAY DISC RECORDER
<<< |1|[2]|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||43||44||45||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57||58||59||60||61||62||63||64||65||66||67||68||69||70||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82||83||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||100||101||102||103||104||105||106||107||108||109||110||111||112||113||114||115||116||117||118||119||120||121||122||123||124||125||126||127||128||129||130||131||132||133||134||135||136||137||138||139||140||141||142||143||144||145||146||147||148||149||150||151||152||153||154||155||156||157||158||159||160||161||162||163||164||165||166||167||168||169||170||171||172||173||174||175||176||177||178||179||180||181||182||183||184||185||186||187||188||189||190||191||192||193||194||195||196||197||198||199||200||201||202||203||204||205||206||207||208||209||210||211||212||213||214||215||216||217||218||219||220||221||222||223||224||225||226||227||228||229||230||231||232||233||234||235||236||237||238||239||240||241||242||243||244||245||246||247||248||249||250||251||252||253||254||255||256||257||258||259||260||261||262||263||264||265||266||267||268||269||270||271||272||273||274||275||276||277||278||279||280||281||282||283||284||285||286||287||288||289||290||291||292||293||294||295||296||297||298||299||300||301||302||303||304||305||306||307||308||309||310||311||312||313||314||315||316||317||318||319||320||321||322||323||324||325||326||327||328||329||330||331||332||333||334||335||336||337||338||339||340||341||342||343||344||345||346||347||348||349||350||351||352||353||354||355|25-48/8510 >>>

Най-добра резолюция 1920x1080 Създаден 02.03.2011г.

Web Master www.kemo.tv

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.

Сървър памет: 6,766kb