http://radiaudio.com

Галерия - Навигация
Gallery/Amplifiers
Наименование: TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Доп. информация: Technics SU-A800

Stereo Integrated Amplifier (1993-96)

Specifications

Power output: 55 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 20Hz to 20kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Damping factor: 60

Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)

Signal to noise ratio: 64dB (MC), 78dB (MM), 91dB (line)

Channel separation: 50dB (line)

Output: 150mV (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω

Dimensions: 430 x 136 x 365mm

Weight: 8.6kg

Year: 1995

Price: GBP £350 (1995)
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Доп. информация: Technics SU-A800

Stereo Integrated Amplifier (1993-96)

Specifications

Power output: 55 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 20Hz to 20kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Damping factor: 60

Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)

Signal to noise ratio: 64dB (MC), 78dB (MM), 91dB (line)

Channel separation: 50dB (line)

Output: 150mV (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω

Dimensions: 430 x 136 x 365mm

Weight: 8.6kg

Year: 1995

Price: GBP £350 (1995)
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Доп. информация: Technics SU-A800

Stereo Integrated Amplifier (1993-96)

Specifications

Power output: 55 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 20Hz to 20kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Damping factor: 60

Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)

Signal to noise ratio: 64dB (MC), 78dB (MM), 91dB (line)

Channel separation: 50dB (line)

Output: 150mV (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω

Dimensions: 430 x 136 x 365mm

Weight: 8.6kg

Year: 1995

Price: GBP £350 (1995)
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Доп. информация: Technics SU-A800

Stereo Integrated Amplifier (1993-96)

Specifications

Power output: 55 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 20Hz to 20kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Damping factor: 60

Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)

Signal to noise ratio: 64dB (MC), 78dB (MM), 91dB (line)

Channel separation: 50dB (line)

Output: 150mV (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω

Dimensions: 430 x 136 x 365mm

Weight: 8.6kg

Year: 1995

Price: GBP £350 (1995)
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-A800MK2 ЦЕНА 395 ЛВ
Наименование: AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Akai AM-52

Стерео интегриран усилвател

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 5Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.03%

Коефициент на затихване: 50

Входна чувствителност: 0.2mV (MC), 2mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 84 dB (MC), 84 dB (MM), 99 dB (линия)

Разделяне на каналите: 50 dB (линия)

Изход: 150mV (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 425 x 158 x 37mm

Тегло: 11.4кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Akai AM-52

Стерео интегриран усилвател

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 5Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.03%

Коефициент на затихване: 50

Входна чувствителност: 0.2mV (MC), 2mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 84 dB (MC), 84 dB (MM), 99 dB (линия)

Разделяне на каналите: 50 dB (линия)

Изход: 150mV (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 425 x 158 x 37mm

Тегло: 11.4кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Akai AM-52

Стерео интегриран усилвател

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 5Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.03%

Коефициент на затихване: 50

Входна чувствителност: 0.2mV (MC), 2mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 84 dB (MC), 84 dB (MM), 99 dB (линия)

Разделяне на каналите: 50 dB (линия)

Изход: 150mV (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 425 x 158 x 37mm

Тегло: 11.4кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Akai AM-52

Стерео интегриран усилвател

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 5Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.03%

Коефициент на затихване: 50

Входна чувствителност: 0.2mV (MC), 2mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 84 dB (MC), 84 dB (MM), 99 dB (линия)

Разделяне на каналите: 50 dB (линия)

Изход: 150mV (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 425 x 158 x 37mm

Тегло: 11.4кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AM-52 ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Доп. информация: Marantz 1090

Stereo Console Amplifier (1977-80)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 10Hz to 60kHz

Total harmonic distortion: 0.1%

Damping factor: 45

Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)

Signal to noise ratio: 76dB (MM), 88dB (line)

Output: 775mV (line), 1.5V (Pre out)

Dimensions: 416 x 146 x 301mm

Weight: 9.5kg

Year: 1977
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Наименование: MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Доп. информация: Marantz 1090

Stereo Console Amplifier (1977-80)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 10Hz to 60kHz

Total harmonic distortion: 0.1%

Damping factor: 45

Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)

Signal to noise ratio: 76dB (MM), 88dB (line)

Output: 775mV (line), 1.5V (Pre out)

Dimensions: 416 x 146 x 301mm

Weight: 9.5kg

Year: 1977
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Наименование: MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Доп. информация: Marantz 1090

Stereo Console Amplifier (1977-80)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 10Hz to 60kHz

Total harmonic distortion: 0.1%

Damping factor: 45

Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)

Signal to noise ratio: 76dB (MM), 88dB (line)

Output: 775mV (line), 1.5V (Pre out)

Dimensions: 416 x 146 x 301mm

Weight: 9.5kg

Year: 1977
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Наименование: MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Доп. информация: Marantz 1090

Stereo Console Amplifier (1977-80)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 10Hz to 60kHz

Total harmonic distortion: 0.1%

Damping factor: 45

Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)

Signal to noise ratio: 76dB (MM), 88dB (line)

Output: 775mV (line), 1.5V (Pre out)

Dimensions: 416 x 146 x 301mm

Weight: 9.5kg

Year: 1977
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ 1090 ЦЕНА 360 ЛВ
Наименование: GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Доп. информация: 2 x 60 8 OMA
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Наименование: GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Доп. информация: 2 x 60 8 OMA
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Наименование: GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Доп. информация: 2 x 60 8 OMA
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Наименование: GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Доп. информация: 2 x 60 8 OMA
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL A-900 ЦЕНА 220 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Доп. информация: TECHNICS SU-V570PXS cap

Стерео интегриран усилвател (1990-92)

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 3Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.005%

Коефициент на затихване: 60

Входна чувствителност: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 63 dB (MC), 76 dB (MM), 84 dB (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 430 x 158 x 320mm

Тегло: 9,2 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Доп. информация: TECHNICS SU-V570PXS cap

Стерео интегриран усилвател (1990-92)

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 3Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.005%

Коефициент на затихване: 60

Входна чувствителност: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 63 dB (MC), 76 dB (MM), 84 dB (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 430 x 158 x 320mm

Тегло: 9,2 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Доп. информация: TECHNICS SU-V570PXS cap

Стерео интегриран усилвател (1990-92)

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 3Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.005%

Коефициент на затихване: 60

Входна чувствителност: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 63 dB (MC), 76 dB (MM), 84 dB (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 430 x 158 x 320mm

Тегло: 9,2 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Наименование: TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Доп. информация: TECHNICS SU-V570PXS cap

Стерео интегриран усилвател (1990-92)

Спецификации

Изходна мощност: 70 вата на канал в 8Ω (стерео)

Честотна характеристика: 3Hz до 100kHz

Общо хармонично изкривяване: 0.005%

Коефициент на затихване: 60

Входна чувствителност: 0.17mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (линия)

Съотношение сигнал / шум: 63 dB (MC), 76 dB (MM), 84 dB (линия)

Импеданс на натоварването на високоговорителя: 4Ω до 16Ω

Размери: 430 x 158 x 320mm

Тегло: 9,2 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS SU-V570PXS cap ЦЕНА 320 ЛВ
Наименование: KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KA-3050R

Stereo Integrated Amplifier (1992)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 5Hz to 90kHz

Total harmonic distortion: 0.05%

Damping factor: 40

Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line)

Signal to noise ratio: 67dB (MC), 87dB (MM), 101dB (line)

Output: 200mV (line)

Dimensions: 440 x 136 x 350mm

Weight: 6.9kg

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Наименование: KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KA-3050R

Stereo Integrated Amplifier (1992)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 5Hz to 90kHz

Total harmonic distortion: 0.05%

Damping factor: 40

Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line)

Signal to noise ratio: 67dB (MC), 87dB (MM), 101dB (line)

Output: 200mV (line)

Dimensions: 440 x 136 x 350mm

Weight: 6.9kg

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Наименование: KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KA-3050R

Stereo Integrated Amplifier (1992)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 5Hz to 90kHz

Total harmonic distortion: 0.05%

Damping factor: 40

Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line)

Signal to noise ratio: 67dB (MC), 87dB (MM), 101dB (line)

Output: 200mV (line)

Dimensions: 440 x 136 x 350mm

Weight: 6.9kg

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Наименование: KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KA-3050R

Stereo Integrated Amplifier (1992)

Specifications

Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 5Hz to 90kHz

Total harmonic distortion: 0.05%

Damping factor: 40

Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line)

Signal to noise ratio: 67dB (MC), 87dB (MM), 101dB (line)

Output: 200mV (line)

Dimensions: 440 x 136 x 350mm

Weight: 6.9kg

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KA3050R ЦЕНА 210 ЛВ


Галерия - лични снимки

В тази галерия, Ви молим да добавяте само лично ваши снимки.Снимки със сцени на бруталност, порнография няма да бъдат одобрени, за публично преглеждане в галерията.Потребителите опита ли се да добавят такъв тип снимки ще бъдат съответно наказани.
Ако желаете да добавяте снимки с друга тематика - пейзажи, забележителности, интересни и друг такъв тип ползвайте галерията - Other pics
* Всяко едно добавено изображение, ще бъде прегледано от администратор, преди да бъде добавено в галерията.Съответно добавянето на забранени снимки /изображение/ няма да бъдат одобрени.

Благодарим Ви !

Най-добра резолюция 1920x1080 Създаден 02.03.2011г.

Web Master www.kemo.tv

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.

Сървър памет: 3,224kb