http://radiaudio.com

Галерия - Навигация
Gallery/Tuners
Наименование: SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Доп. информация: Sony ST-SA5ES

Stereo FM/AM Tuner (1995-99)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 531 to 1602 kHz

LW Tuning Range: 153 to 279 kHz

Sensitivity: 0.9uV (FM), 200uV (MW), 700uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 86dB (FM)

Distortion: 0.07% (FM)

Selectivity: 90dB (FM)

Frequency response: 15Hz to 15kHz (FM)

Output: 600mV (FM)

Dimensions: 430 x 98 x 340mm

Weight: 6.3kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Наименование: SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Доп. информация: Sony ST-SA5ES

Stereo FM/AM Tuner (1995-99)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 531 to 1602 kHz

LW Tuning Range: 153 to 279 kHz

Sensitivity: 0.9uV (FM), 200uV (MW), 700uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 86dB (FM)

Distortion: 0.07% (FM)

Selectivity: 90dB (FM)

Frequency response: 15Hz to 15kHz (FM)

Output: 600mV (FM)

Dimensions: 430 x 98 x 340mm

Weight: 6.3kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Наименование: SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Доп. информация: Sony ST-SA5ES

Stereo FM/AM Tuner (1995-99)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 531 to 1602 kHz

LW Tuning Range: 153 to 279 kHz

Sensitivity: 0.9uV (FM), 200uV (MW), 700uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 86dB (FM)

Distortion: 0.07% (FM)

Selectivity: 90dB (FM)

Frequency response: 15Hz to 15kHz (FM)

Output: 600mV (FM)

Dimensions: 430 x 98 x 340mm

Weight: 6.3kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Наименование: SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Доп. информация: Sony ST-SA5ES

Stereo FM/AM Tuner (1995-99)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 531 to 1602 kHz

LW Tuning Range: 153 to 279 kHz

Sensitivity: 0.9uV (FM), 200uV (MW), 700uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 86dB (FM)

Distortion: 0.07% (FM)

Selectivity: 90dB (FM)

Frequency response: 15Hz to 15kHz (FM)

Output: 600mV (FM)

Dimensions: 430 x 98 x 340mm

Weight: 6.3kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

SONY SA5ES ЦЕНА 430 ЛВ
Наименование: SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Големина: 1024x768 Свали изображението

SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Големина: 1024x768 Свали изображението

SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Големина: 1024x768 Свали изображението

SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Големина: 1024x768 Свали изображението

SCHEIDER TEAM 6030T ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: DSR DIGITAL OUTPUT (Cinch)
AUDIO OUTPUT (Cinch) 1V/500 Ohm
REMOTE CONTROL BUS OUT
FM-ANTENNA (Koax)
FM-CABLE (Koax)
Empfang: UKW
Frequenzen:
UKW: 87,50 - 108 MHz
DSR: 50 - 855 MHz
Frequenzgang: 10 - 15.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 0,7/20 µV (Mono/Stereo)
Klirrfaktor: UKW: 0,05/0,15% (Mono/Stereo Wide), 0,08/0,3% (Mono/Stereo Narrow)
Signalrauschabstand: UKW: 86/78 dB (Mono/Stereo)
Kanaltrennung: UKW: 55/50 dB (Wide/Narrow)
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: DSR DIGITAL OUTPUT (Cinch)
AUDIO OUTPUT (Cinch) 1V/500 Ohm
REMOTE CONTROL BUS OUT
FM-ANTENNA (Koax)
FM-CABLE (Koax)
Empfang: UKW
Frequenzen:
UKW: 87,50 - 108 MHz
DSR: 50 - 855 MHz
Frequenzgang: 10 - 15.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 0,7/20 µV (Mono/Stereo)
Klirrfaktor: UKW: 0,05/0,15% (Mono/Stereo Wide), 0,08/0,3% (Mono/Stereo Narrow)
Signalrauschabstand: UKW: 86/78 dB (Mono/Stereo)
Kanaltrennung: UKW: 55/50 dB (Wide/Narrow)
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: DSR DIGITAL OUTPUT (Cinch)
AUDIO OUTPUT (Cinch) 1V/500 Ohm
REMOTE CONTROL BUS OUT
FM-ANTENNA (Koax)
FM-CABLE (Koax)
Empfang: UKW
Frequenzen:
UKW: 87,50 - 108 MHz
DSR: 50 - 855 MHz
Frequenzgang: 10 - 15.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 0,7/20 µV (Mono/Stereo)
Klirrfaktor: UKW: 0,05/0,15% (Mono/Stereo Wide), 0,08/0,3% (Mono/Stereo Narrow)
Signalrauschabstand: UKW: 86/78 dB (Mono/Stereo)
Kanaltrennung: UKW: 55/50 dB (Wide/Narrow)
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: DSR DIGITAL OUTPUT (Cinch)
AUDIO OUTPUT (Cinch) 1V/500 Ohm
REMOTE CONTROL BUS OUT
FM-ANTENNA (Koax)
FM-CABLE (Koax)
Empfang: UKW
Frequenzen:
UKW: 87,50 - 108 MHz
DSR: 50 - 855 MHz
Frequenzgang: 10 - 15.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 0,7/20 µV (Mono/Stereo)
Klirrfaktor: UKW: 0,05/0,15% (Mono/Stereo Wide), 0,08/0,3% (Mono/Stereo Narrow)
Signalrauschabstand: UKW: 86/78 dB (Mono/Stereo)
Kanaltrennung: UKW: 55/50 dB (Wide/Narrow)
Големина: 1024x768 Свали изображението

MARANTZ ST-83 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Доп. информация: Technics ST-GT550

Stereo Synthesizer Tuner (1993-02)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 525 to 1611 kHz

LW Tuning Range: 144 to 288 kHz

Sensitivity: 1.5uV (FM), 20uV (MW), 150uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 70dB (FM)

Distortion: 0.2% (FM)

Selectivity: 70dB (FM), 40dB (MW), 40dB (LW)

Frequency response: 10Hz to 15kHz (FM)

Output: 300mV

Dimensions: 430 x 91.5 x 308mm

Weight: 2.9kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Наименование: TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Доп. информация: Technics ST-GT550

Stereo Synthesizer Tuner (1993-02)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 525 to 1611 kHz

LW Tuning Range: 144 to 288 kHz

Sensitivity: 1.5uV (FM), 20uV (MW), 150uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 70dB (FM)

Distortion: 0.2% (FM)

Selectivity: 70dB (FM), 40dB (MW), 40dB (LW)

Frequency response: 10Hz to 15kHz (FM)

Output: 300mV

Dimensions: 430 x 91.5 x 308mm

Weight: 2.9kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Наименование: TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Доп. информация: Technics ST-GT550

Stereo Synthesizer Tuner (1993-02)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 525 to 1611 kHz

LW Tuning Range: 144 to 288 kHz

Sensitivity: 1.5uV (FM), 20uV (MW), 150uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 70dB (FM)

Distortion: 0.2% (FM)

Selectivity: 70dB (FM), 40dB (MW), 40dB (LW)

Frequency response: 10Hz to 15kHz (FM)

Output: 300mV

Dimensions: 430 x 91.5 x 308mm

Weight: 2.9kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Наименование: TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Доп. информация: Technics ST-GT550

Stereo Synthesizer Tuner (1993-02)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW, LW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 525 to 1611 kHz

LW Tuning Range: 144 to 288 kHz

Sensitivity: 1.5uV (FM), 20uV (MW), 150uV (LW)

Signal to Noise Ratio: 70dB (FM)

Distortion: 0.2% (FM)

Selectivity: 70dB (FM), 40dB (MW), 40dB (LW)

Frequency response: 10Hz to 15kHz (FM)

Output: 300mV

Dimensions: 430 x 91.5 x 308mm

Weight: 2.9kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS ST-GT550 RDS ЦЕНА 170 ЛВ
Наименование: AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Доп. информация: Технически данни

Quartz синтезатор тунер
16 станции спомени, свободно присвояващи се
Настоящо сканиране
Голям LED индикатор за сила на сигнала
FM автоматична операционна система
Wide / Тесен превключване
5-посочна система за настройка
Стабилен, точен прием с контролиран от микрокомпютър кварцов синтезатор
настройване
Голям дисплей с честотен дисплей
Полезен товар: 11,2 dBf
Праг на чувствителност: 16,2 dBf (моно); 37,2 dBf (стерео)
Съотношение на приемане: 1,5 dB
Селективност: 90 dB
Затихване на честотата на изображението: 78 dB
АКО затихване: 85 dB
Затихване на вторичната вълна: 90 dB
AM потискане: 60 dB
Съотношение сигнал / шум: 75 dB (моно); 65 dB (стерео)
Общо хармонично изкривяване: 0,15% (моно); 0,35% (стерео)
Размери Ш x В x Г: 425 х 80 х 315 мм
Тегло: 4 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Наименование: AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Доп. информация: Технически данни

Quartz синтезатор тунер
16 станции спомени, свободно присвояващи се
Настоящо сканиране
Голям LED индикатор за сила на сигнала
FM автоматична операционна система
Wide / Тесен превключване
5-посочна система за настройка
Стабилен, точен прием с контролиран от микрокомпютър кварцов синтезатор
настройване
Голям дисплей с честотен дисплей
Полезен товар: 11,2 dBf
Праг на чувствителност: 16,2 dBf (моно); 37,2 dBf (стерео)
Съотношение на приемане: 1,5 dB
Селективност: 90 dB
Затихване на честотата на изображението: 78 dB
АКО затихване: 85 dB
Затихване на вторичната вълна: 90 dB
AM потискане: 60 dB
Съотношение сигнал / шум: 75 dB (моно); 65 dB (стерео)
Общо хармонично изкривяване: 0,15% (моно); 0,35% (стерео)
Размери Ш x В x Г: 425 х 80 х 315 мм
Тегло: 4 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Наименование: AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Доп. информация: Технически данни

Quartz синтезатор тунер
16 станции спомени, свободно присвояващи се
Настоящо сканиране
Голям LED индикатор за сила на сигнала
FM автоматична операционна система
Wide / Тесен превключване
5-посочна система за настройка
Стабилен, точен прием с контролиран от микрокомпютър кварцов синтезатор
настройване
Голям дисплей с честотен дисплей
Полезен товар: 11,2 dBf
Праг на чувствителност: 16,2 dBf (моно); 37,2 dBf (стерео)
Съотношение на приемане: 1,5 dB
Селективност: 90 dB
Затихване на честотата на изображението: 78 dB
АКО затихване: 85 dB
Затихване на вторичната вълна: 90 dB
AM потискане: 60 dB
Съотношение сигнал / шум: 75 dB (моно); 65 dB (стерео)
Общо хармонично изкривяване: 0,15% (моно); 0,35% (стерео)
Размери Ш x В x Г: 425 х 80 х 315 мм
Тегло: 4 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Наименование: AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Доп. информация: Технически данни

Quartz синтезатор тунер
16 станции спомени, свободно присвояващи се
Настоящо сканиране
Голям LED индикатор за сила на сигнала
FM автоматична операционна система
Wide / Тесен превключване
5-посочна система за настройка
Стабилен, точен прием с контролиран от микрокомпютър кварцов синтезатор
настройване
Голям дисплей с честотен дисплей
Полезен товар: 11,2 dBf
Праг на чувствителност: 16,2 dBf (моно); 37,2 dBf (стерео)
Съотношение на приемане: 1,5 dB
Селективност: 90 dB
Затихване на честотата на изображението: 78 dB
АКО затихване: 85 dB
Затихване на вторичната вълна: 90 dB
AM потискане: 60 dB
Съотношение сигнал / шум: 75 dB (моно); 65 dB (стерео)
Общо хармонично изкривяване: 0,15% (моно); 0,35% (стерео)
Размери Ш x В x Г: 425 х 80 х 315 мм
Тегло: 4 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI AT-52L ЦЕНА 130 ЛВ
Наименование: DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Доп. информация: Denon TU-235RD

AM/FM Stereo Tuner (1999-03)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 522 to 1611 kHz

Sensitivity: 1.2uV (FM), 18uV (MW)

Signal to Noise Ratio: 76dB (FM), 53dB (MW)

Distortion: 0.5% (FM)

Frequency response: 20Hz to 15kHz (FM)

Dimensions: 434 x 75 x 239mm

Weight: 2.5kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Наименование: DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Доп. информация: Denon TU-235RD

AM/FM Stereo Tuner (1999-03)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 522 to 1611 kHz

Sensitivity: 1.2uV (FM), 18uV (MW)

Signal to Noise Ratio: 76dB (FM), 53dB (MW)

Distortion: 0.5% (FM)

Frequency response: 20Hz to 15kHz (FM)

Dimensions: 434 x 75 x 239mm

Weight: 2.5kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Наименование: DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Доп. информация: Denon TU-235RD

AM/FM Stereo Tuner (1999-03)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 522 to 1611 kHz

Sensitivity: 1.2uV (FM), 18uV (MW)

Signal to Noise Ratio: 76dB (FM), 53dB (MW)

Distortion: 0.5% (FM)

Frequency response: 20Hz to 15kHz (FM)

Dimensions: 434 x 75 x 239mm

Weight: 2.5kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Наименование: DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ
Доп. информация: Denon TU-235RD

AM/FM Stereo Tuner (1999-03)

Specifications

Type: Mono/Stereo Tuner

Tuning Bands: FM, MW

Tuning Scale: Digital

FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz

MW Tuning Range: 522 to 1611 kHz

Sensitivity: 1.2uV (FM), 18uV (MW)

Signal to Noise Ratio: 76dB (FM), 53dB (MW)

Distortion: 0.5% (FM)

Frequency response: 20Hz to 15kHz (FM)

Dimensions: 434 x 75 x 239mm

Weight: 2.5kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

DENON TU-235RD ЦЕНА 140 ЛВ

Най-добра резолюция 1920x1080 Създаден 02.03.2011г.

Web Master www.kemo.tv

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.

Сървър памет: 3,217kb