http://radiaudio.com

Галерия - Навигация
Gallery/Decks
Наименование: AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Спецификации
Тип: 3-глава, компактна касетъчна палуба

Система за песни: 2-канално стерео с 4 колони

Скорост на лентата: 4,8 см / сек

Heads: 1 x запис, 1 x възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 барабан, 1 х шайба

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотен обхват: 15Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 80dB (Dolby C)

Уау и флатер: 0.035%

Вход: 50mV (линия)

Изход: 0.37V (линия)

Размери: 430 x 140 x 318 мм

Тегло: 4.9 кг

Година: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Спецификации
Тип: 3-глава, компактна касетъчна палуба

Система за песни: 2-канално стерео с 4 колони

Скорост на лентата: 4,8 см / сек

Heads: 1 x запис, 1 x възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 барабан, 1 х шайба

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотен обхват: 15Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 80dB (Dolby C)

Уау и флатер: 0.035%

Вход: 50mV (линия)

Изход: 0.37V (линия)

Размери: 430 x 140 x 318 мм

Тегло: 4.9 кг

Година: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Спецификации
Тип: 3-глава, компактна касетъчна палуба

Система за песни: 2-канално стерео с 4 колони

Скорост на лентата: 4,8 см / сек

Heads: 1 x запис, 1 x възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 барабан, 1 х шайба

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотен обхват: 15Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 80dB (Dolby C)

Уау и флатер: 0.035%

Вход: 50mV (линия)

Изход: 0.37V (линия)

Размери: 430 x 140 x 318 мм

Тегло: 4.9 кг

Година: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Спецификации
Тип: 3-глава, компактна касетъчна палуба

Система за песни: 2-канално стерео с 4 колони

Скорост на лентата: 4,8 см / сек

Heads: 1 x запис, 1 x възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 барабан, 1 х шайба

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотен обхват: 15Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 80dB (Dolby C)

Уау и флатер: 0.035%

Вход: 50mV (линия)

Изход: 0.37V (линия)

Размери: 430 x 140 x 318 мм

Тегло: 4.9 кг

Година: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F810 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F910

Stereo Cassette Deck (1991-93)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x DC servo, 2 x DC

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 10Hz to 22kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 80dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.028%

Input: 50mV (line)

Output: 0.475V (line)

Dimensions: 430 x 140 x 318.3mm

Weight: 5.3kg

Year: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F910

Stereo Cassette Deck (1991-93)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x DC servo, 2 x DC

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 10Hz to 22kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 80dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.028%

Input: 50mV (line)

Output: 0.475V (line)

Dimensions: 430 x 140 x 318.3mm

Weight: 5.3kg

Year: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F910

Stereo Cassette Deck (1991-93)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x DC servo, 2 x DC

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 10Hz to 22kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 80dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.028%

Input: 50mV (line)

Output: 0.475V (line)

Dimensions: 430 x 140 x 318.3mm

Weight: 5.3kg

Year: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F910

Stereo Cassette Deck (1991-93)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x DC servo, 2 x DC

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 10Hz to 22kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 80dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.028%

Input: 50mV (line)

Output: 0.475V (line)

Dimensions: 430 x 140 x 318.3mm

Weight: 5.3kg

Year: 1991
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F910E ЦЕНА 295 ЛВ
Наименование: TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Доп. информация: Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2

Noise Reduction: B

Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Cr02 tape)

Signal to Noise Ratio: 62dB (dolby

Wow and Flutter: 0.063%

Input: 60mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.42V (line)

Dimensions: 410 x 140 x 330mm

Weight: 9.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Наименование: TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Доп. информация: Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2

Noise Reduction: B

Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Cr02 tape)

Signal to Noise Ratio: 62dB (dolby

Wow and Flutter: 0.063%

Input: 60mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.42V (line)

Dimensions: 410 x 140 x 330mm

Weight: 9.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Наименование: TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Доп. информация: Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2

Noise Reduction: B

Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Cr02 tape)

Signal to Noise Ratio: 62dB (dolby

Wow and Flutter: 0.063%

Input: 60mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.42V (line)

Dimensions: 410 x 140 x 330mm

Weight: 9.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Наименование: TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Доп. информация: Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2

Noise Reduction: B

Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Cr02 tape)

Signal to Noise Ratio: 62dB (dolby

Wow and Flutter: 0.063%

Input: 60mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.42V (line)

Dimensions: 410 x 140 x 330mm

Weight: 9.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

TECHNICS RS-671 US ЦЕНА 110 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F770

3-Head Stereo Cassette Deck (1983-86)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 60dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.025%

Total Harmonic Distortion: 1.3%

Input: 50mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.41V (line)

Semiconductors: 37 x IC, 91 x transistors, 87 x diodes, 19 x LED

Dimensions: 420 x 110 x 280mm

Weight: 5.5kg

Year: 1983
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F770

3-Head Stereo Cassette Deck (1983-86)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 60dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.025%

Total Harmonic Distortion: 1.3%

Input: 50mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.41V (line)

Semiconductors: 37 x IC, 91 x transistors, 87 x diodes, 19 x LED

Dimensions: 420 x 110 x 280mm

Weight: 5.5kg

Year: 1983
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F770

3-Head Stereo Cassette Deck (1983-86)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 60dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.025%

Total Harmonic Distortion: 1.3%

Input: 50mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.41V (line)

Semiconductors: 37 x IC, 91 x transistors, 87 x diodes, 19 x LED

Dimensions: 420 x 110 x 280mm

Weight: 5.5kg

Year: 1983
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Наименование: AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Доп. информация: Aiwa AD-F770

3-Head Stereo Cassette Deck (1983-86)

Specifications

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 60dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.025%

Total Harmonic Distortion: 1.3%

Input: 50mV (line), 0.3mV (mic)

Output: 0.41V (line)

Semiconductors: 37 x IC, 91 x transistors, 87 x diodes, 19 x LED

Dimensions: 420 x 110 x 280mm

Weight: 5.5kg

Year: 1983
Големина: 1024x768 Свали изображението

AIWA AD-F660E ЦЕНА 350 ЛВ
Наименование: FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD
Големина: 1024x768 Свали изображението

FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Наименование: FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD
Големина: 1024x768 Свали изображението

FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Наименование: FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD
Големина: 1024x768 Свали изображението

FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Наименование: FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD
Големина: 1024x768 Свали изображението

FISHER CR-115 ЦЕНА 45 ЛВ
Наименование: AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Доп. информация: 3 HEAD МОДВАН от САШО ФЕНА

Akai GX-67
Stereo Cassette Deck (1991-93


Specifications
Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x door

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 15Hz to 21kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.045%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 70mV (line)

Output: 0.388V (line)

Dimensions: 425 x 135 x 351mm

Weight: 5.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Наименование: AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Доп. информация: 3 HEAD МОДВАН от САШО ФЕНА

Akai GX-67
Stereo Cassette Deck (1991-93


Specifications
Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x door

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 15Hz to 21kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.045%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 70mV (line)

Output: 0.388V (line)

Dimensions: 425 x 135 x 351mm

Weight: 5.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Наименование: AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Доп. информация: 3 HEAD МОДВАН от САШО ФЕНА

Akai GX-67
Stereo Cassette Deck (1991-93


Specifications
Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x door

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 15Hz to 21kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.045%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 70mV (line)

Output: 0.388V (line)

Dimensions: 425 x 135 x 351mm

Weight: 5.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Наименование: AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
Доп. информация: 3 HEAD МОДВАН от САШО ФЕНА

Akai GX-67
Stereo Cassette Deck (1991-93


Specifications
Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x door

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 15Hz to 21kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.045%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 70mV (line)

Output: 0.388V (line)

Dimensions: 425 x 135 x 351mm

Weight: 5.4kg
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAY GX-67 ЦЕНА 450 ЛВ
[1]|2||3||4||5|1-24/102 >>>

Най-добра резолюция 1920x1080 Създаден 02.03.2011г.

Web Master www.kemo.tv

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.

Сървър памет: 3,190kb