http://radiaudio.com

Галерия - Навигация
Gallery/Decks
Наименование: YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Доп. информация: Yamaha K-520

Stereo Cassette Deck (1984-85)

Specifications

Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 40Hz to 19kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.05%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 55mV (line), 0.35mV (mic)

Output: 0.36V (line)

Dimensions: 435 x 112 x 274mm

Weight: 4.2kg

Year: 1984
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Доп. информация: Yamaha K-520

Stereo Cassette Deck (1984-85)

Specifications

Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 40Hz to 19kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.05%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 55mV (line), 0.35mV (mic)

Output: 0.36V (line)

Dimensions: 435 x 112 x 274mm

Weight: 4.2kg

Year: 1984
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Доп. информация: Yamaha K-520

Stereo Cassette Deck (1984-85)

Specifications

Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 40Hz to 19kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.05%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 55mV (line), 0.35mV (mic)

Output: 0.36V (line)

Dimensions: 435 x 112 x 274mm

Weight: 4.2kg

Year: 1984
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Доп. информация: Yamaha K-520

Stereo Cassette Deck (1984-85)

Specifications

Type: 2-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 1 x record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C

Frequency Response: 40Hz to 19kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.05%

Total Harmonic Distortion: 1.0%

Input: 55mV (line), 0.35mV (mic)

Output: 0.36V (line)

Dimensions: 435 x 112 x 274mm

Weight: 4.2kg

Year: 1984
Големина: 1024x768 Свали изображението

YAMAHA K-520 ЦЕНА 85 ЛВ
Наименование: AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Доп. информация: Akai GX-52

Stereo Cassette Deck

Спецификации

Тип: 2-глава, единична компактна касета

Проследяваща система: 4-канална, 2-канална стерео

Скорост на лентата: 4.76 cm / s

Глави: 1 x запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 x макара, 1 x капак, 1 x врата

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотна характеристика: 25Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 74dB (dolby C)

Уау и трептене: 0,027%

Общо хармонично изкривяване: 0,8%

Вход: 70mV (линия)

Изход: 0.388V (линия)

Размери: 425 x 112 x 352mm

Тегло: 6,5 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Наименование: AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Доп. информация: Akai GX-52

Stereo Cassette Deck

Спецификации

Тип: 2-глава, единична компактна касета

Проследяваща система: 4-канална, 2-канална стерео

Скорост на лентата: 4.76 cm / s

Глави: 1 x запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 x макара, 1 x капак, 1 x врата

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотна характеристика: 25Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 74dB (dolby C)

Уау и трептене: 0,027%

Общо хармонично изкривяване: 0,8%

Вход: 70mV (линия)

Изход: 0.388V (линия)

Размери: 425 x 112 x 352mm

Тегло: 6,5 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Наименование: AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Доп. информация: Akai GX-52

Stereo Cassette Deck

Спецификации

Тип: 2-глава, единична компактна касета

Проследяваща система: 4-канална, 2-канална стерео

Скорост на лентата: 4.76 cm / s

Глави: 1 x запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 x макара, 1 x капак, 1 x врата

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотна характеристика: 25Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 74dB (dolby C)

Уау и трептене: 0,027%

Общо хармонично изкривяване: 0,8%

Вход: 70mV (линия)

Изход: 0.388V (линия)

Размери: 425 x 112 x 352mm

Тегло: 6,5 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Наименование: AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Доп. информация: Akai GX-52

Stereo Cassette Deck

Спецификации

Тип: 2-глава, единична компактна касета

Проследяваща система: 4-канална, 2-канална стерео

Скорост на лентата: 4.76 cm / s

Глави: 1 x запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Мотор: 1 x макара, 1 x капак, 1 x врата

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C

Честотна характеристика: 25Hz до 20kHz (метална лента)

Съотношение сигнал към шум: 74dB (dolby C)

Уау и трептене: 0,027%

Общо хармонично изкривяване: 0,8%

Вход: 70mV (линия)

Изход: 0.388V (линия)

Размери: 425 x 112 x 352mm

Тегло: 6,5 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

AKAI GX-52 ЦЕНА 145 ЛВ
Наименование: GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD DIRECT DRIVE DOLBY B.
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Наименование: GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD DIRECT DRIVE DOLBY B.
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Наименование: GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD DIRECT DRIVE DOLBY B.
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Наименование: GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Доп. информация: 2 HEAD DIRECT DRIVE DOLBY B.
Големина: 1024x768 Свали изображението

GENERAL C-900 ЦЕНА 120 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-S670D

Stereo Cassette Deck (1998)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 х макара, 1 х кабел, 1 х помощник

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro, цифров NR

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 90dB (цифров NR)

Wow и Flutter: 0.05%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 100mV (линия)

Изход: 0.5V (линия)

Размери: 420 х 128 х 277 мм

Тегло: 4.5кг

Година: 1998

Забележка: цифров оптичен вход
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-S670D

Stereo Cassette Deck (1998)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 х макара, 1 х кабел, 1 х помощник

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro, цифров NR

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 90dB (цифров NR)

Wow и Flutter: 0.05%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 100mV (линия)

Изход: 0.5V (линия)

Размери: 420 х 128 х 277 мм

Тегло: 4.5кг

Година: 1998

Забележка: цифров оптичен вход
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-S670D

Stereo Cassette Deck (1998)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 х макара, 1 х кабел, 1 х помощник

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro, цифров NR

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 90dB (цифров NR)

Wow и Flutter: 0.05%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 100mV (линия)

Изход: 0.5V (линия)

Размери: 420 х 128 х 277 мм

Тегло: 4.5кг

Година: 1998

Забележка: цифров оптичен вход
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-S670D

Stereo Cassette Deck (1998)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 х макара, 1 х кабел, 1 х помощник

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro, цифров NR

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 90dB (цифров NR)

Wow и Flutter: 0.05%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 100mV (линия)

Изход: 0.5V (линия)

Размери: 420 х 128 х 277 мм

Тегло: 4.5кг

Година: 1998

Забележка: цифров оптичен вход
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-S670D ЦЕНА 355 ЛВ
Наименование: KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KX-W6040

Double Cassette Deck (1992)

Specifications

Type: auto reverse, double compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 2 x record/playback, 2 x erase

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.08%

Total Harmonic Distortion: 0.6%

Input: 77.5mV (line)

Output: 0.39V (line)

Dimensions: 440 x 137 x 269mm

Weight: 4.5kg

Finish: black

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KX-W6040

Double Cassette Deck (1992)

Specifications

Type: auto reverse, double compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 2 x record/playback, 2 x erase

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.08%

Total Harmonic Distortion: 0.6%

Input: 77.5mV (line)

Output: 0.39V (line)

Dimensions: 440 x 137 x 269mm

Weight: 4.5kg

Finish: black

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KX-W6040

Double Cassette Deck (1992)

Specifications

Type: auto reverse, double compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 2 x record/playback, 2 x erase

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.08%

Total Harmonic Distortion: 0.6%

Input: 77.5mV (line)

Output: 0.39V (line)

Dimensions: 440 x 137 x 269mm

Weight: 4.5kg

Finish: black

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Доп. информация: Kenwood KX-W6040

Double Cassette Deck (1992)

Specifications

Type: auto reverse, double compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.76 cm/s

Heads: 2 x record/playback, 2 x erase

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, HX Pro

Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 72dB (dolby C)

Wow and Flutter: 0.08%

Total Harmonic Distortion: 0.6%

Input: 77.5mV (line)

Output: 0.39V (line)

Dimensions: 440 x 137 x 269mm

Weight: 4.5kg

Finish: black

Year: 1992
Големина: 1024x768 Свали изображението

KENWOOD KX-W6040 ЦЕНА 115 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-737

Стерео касетъчна палуба (1988-89)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 x макара, 1 x кабел, 1 x aux

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 77dB (Dolby C)

Wow и Flutter: 0.028%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 58mV (линия)

Изход: 0.3V (линия)

Размери: 420 х 133,5 х 372 мм

Тегло: 7,3 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-737

Стерео касетъчна палуба (1988-89)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 x макара, 1 x кабел, 1 x aux

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 77dB (Dolby C)

Wow и Flutter: 0.028%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 58mV (линия)

Изход: 0.3V (линия)

Размери: 420 х 133,5 х 372 мм

Тегло: 7,3 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-737

Стерео касетъчна палуба (1988-89)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 x макара, 1 x кабел, 1 x aux

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 77dB (Dolby C)

Wow и Flutter: 0.028%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 58mV (линия)

Изход: 0.3V (линия)

Размери: 420 х 133,5 х 372 мм

Тегло: 7,3 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Наименование: PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
Доп. информация: Pioneer CT-737

Стерео касетъчна палуба (1988-89)

Спецификации

Тип: 3-главна, единична компактна касетъчна палуба

Система на пистата: 4-канално, 2-канално стерео

Скорост на лентата: 4.75 cm / s

Глави: 1 x комбиниран запис / възпроизвеждане, 1 x изтриване

Двигател: 1 x макара, 1 x кабел, 1 x aux

Тип лента: тип I, CrO2, метал

Намаляване на шума: B, C, HX Pro

Честотна характеристика: 20Hz до 21kHz (метална лента)

Съотношение сигнал / шум: 77dB (Dolby C)

Wow и Flutter: 0.028%

Общо хармонично изкривяване: 0.6%

Вход: 58mV (линия)

Изход: 0.3V (линия)

Размери: 420 х 133,5 х 372 мм

Тегло: 7,3 кг
Големина: 1024x768 Свали изображението

PIONEER CT-737 ЦЕНА 195 ЛВ
[1]|2||3||4||5|1-24/112 >>>

Най-добра резолюция 1920x1080 Създаден 02.03.2011г.

Web Master www.kemo.tv

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.

Сървър памет: 3,214kb